Ter­min

Se­mi­nar Pois­son geo­me­try and in­te­g­ra­ble sys­tems: Hel­ge Glöck­ner (Pa­der­born), "In­te­gra­bi­li­ty of vec­tor dis­tri­bu­ti­ons and sym­plec­tic lea­ves I"

Ort: D1
Veranstalter: Prof. Dr. Igor Burban, Prof, Dr. Helge Glöckner, Prof. Dr. Sina Ober-Blöbaum